Wednesday, January 19, 2011

Zebra

Its been a while. This is my first post of 2011 so far.
David Ignatow (1914-1997)
I sink back upon the ground, expecting to die. A voice speaks out of fear. You are not going to die, you are being changed into a zebra. You will have black and white stripes up and down your back and you will love people as you do not now. That is why you will be changed 'nto a zebra that people will tame and exhibit in a zoo. You will be a favorite among children and you will love the children in return whom you do not love now. Zoo keepers will make a pet of you because of your round, sad eyes and musical bray, and you will love your keepers as you do not now. All is well, then, i tell myself silently, listening to the voice in my ear speak to me of my future. And what will happen to you, voice in my ear, i ask silently, and the answer comes at once: I will be your gentle, musical bray that will help you as a zebra all your days. I will mediate between the world and you, and i will learn to love you as a zebra whom i did not love as a human being.
(1978)Дэвид Игнатов (1914-1997)
Би үхэх биз хэмээн буцан хөсөр хэвтэнэ. Нэг хоолой чихэнд минь өгүүлэх нь: Чи үхэхгүй, харин эрээн тахь болно. Чи нуруундаа хар, цагаан судалтай болж, хүмүүсийг одоо хайрладаггүй шигээ хайрладаг болно. Ийм учраас чи эрээн тахь болж, хүмүүс чамайг сурган амьтны хүрээлэнд үзүүлнэ. Чи хүүхдүүдийн хайртай амьтан болж, чи одоо хайрладаггүй хүүхдүүдийг хайрлана. Амьтны хүрээлэнгийн ажилчид чиний гунигтай нүд, хөгжимлөг янцгаахыг чинь сонсоодчамайг эрхлүүлж , чи тэднийг ч бас хайрладаггүй шигээ хайрлана. Тэгвэл ч яах вэ хэмээн би миний ирээдүйг өгүүлэх тэр хоолойг сонсонгоо өөртөө намуухан хэлнэ. Харин чи яхав? гэж тэр хоолойноос асуухад хариуг тэр дорхноо өгөх нь: Би чиний хөгжимлөг янцгаалт болж, эрээн тахьны амиьдралд чинь хань болно. Ертөнц та хоёрыг зуучлан холбож, хүний чинь хувьд хайрладаггүй байсан чамайг тахийн хувиар хайрлаж сурна.
(1978)

No comments:

Post a Comment