Sunday, January 30, 2011

За миний анхны Panoramic зураг болж байх шиг бн. гэхдээ яахвээ бас санасныг бодуул. Үнэхээр авч үзэхийг хүссэн учираас л шууд дээвэр дээрээсээ авчихлаа. Ууг нь гоё өндөрлөг газраас, уулнаас юмуу авсан бол...

P.S if u want to view it in bigger size jus..

No comments:

Post a Comment