Wednesday, March 9, 2011

Hysteria

T. S. Eliot(1888-1965)

As she laughed i was aware of becoming involved in her laughter and being part of it, until her teeth were only accidental stars with a talent for squad-drill. I was drawn in by short gasps, inhaled at each momentary recovery, lost finally in the dark caverns of her throat, bruised by the ripple of unseen muscles. An elderly waiter with trembling hands was hurriedly spreading a pink and white checked cloth over the rusty green iron table, saying: "If the lady and gentleman wish to take their tea in the garden, If the lady and gentleman wish to take their tea in the garden..." i decided that if the shaking of her breasts could be stopped, some of the fragments of the afternoon might be collected, and i concentrated my attention with careful subtlety to this end.(1917)


Хийрхэл
Тэр бүсгүйг хөхрөхөд би түүний инээдэнд автаж, удирдаж захирах авьяастайг нь илтгэж шүд нь очтон гялалзах хүртэл нь үүний нэг хэсэг болж байгаагаа анзаарав.
Түүний бахардан эхэр татах амьсгаанд татагдан түүний хоолойн харанхуй хөндий рүү шургаж, үл үзэгдэх булчингийн гүрвэлзээнд хөхөрч няцран байж нэвтрэх шиг. Ахимаг настай үйлчлэгч зэвтэй ногоон төмрөн ширээн дээр ягаан, цааан бүтээлгийг салгалсан гараар яаран дэлгэнгээ амандаа "Хатагтай, ноён хоёр цайгаа гадаа цэцэрлэгт уумаар байвал, Хатагтай, ноён хоёр цайгаа гадаа цэцэрлэгт уумаар байвал" хэмээн үглэнэ. Харин би энэ бүсгүйн хөх чичигнэхийг болиулж чаддаг сан бол үдээс хойшийн хэлтэрхийнүүдийг цуглуулж болох сон гэж бодон энэ төгсгөлийг нарийвчлан бодож анхаарлаа төвлөрүүлэв.(1917)


he was an American-born English poet, playwright, and literary critic, arguably the most important English-language poet of the 20th century.

No comments:

Post a Comment