Friday, July 2, 2010

i eFFin Love Black and WhitesМиний бодлоор,,ммм миний %д хар цагаан зураг их дурсамж, түүх өгүүлдэг санагддаг! Тийм дээ ч юмуу ийм зурагыг цуглуулах дуртай.

No comments:

Post a Comment